BY WOMEN STORE VILL INSPIRERA TILL HÅLLBAR KONSUMTION

By Women store vill förändra gemenehens sätt att konsumera. Konsumtion är idag en stor del av klimatförändringarna som hotar vår miljö. Men genom att konsumera hållbara material och flergångsartiklar, återvinna och återanvända, och samtidigt stötta och främja lokal tillväxt tror vi på att konsumtion kan ske på ett hållbart sätt som inte skadar vår fina moder jord, samtidigt som vi låter skapande kvinnor få ta plats.